เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้บริการลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Line
 • รับสายและตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าเกี่ยวกับบริษัทฯ
 • ตอบคำถามข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์
 • ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของลูกค้า 


คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อรถยนต์หรืองานเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ทักษะการใช้ Social Network


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันลาพักร้อน
 • คอมมิชชั่น++
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
 • จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี


เวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ( หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 12 ( BTS อารีย์ )


Developer


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Blockchain
 • Machine Learning
 • Mobile Developer


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ React, Javascript


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันลาพักร้อน
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน


เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 16 ( BTS อารีย์ )


เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales Agent)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดต่อลูกค้าตามรายชื่อที่บริษัทฯ มีให้ เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • บริษัทฯ จัดฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน เพื่อพัฒนาสู่การขายอย่างมืออาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ปฏิบัติงานประจำที่บริษัทฯ โดยไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • สมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวทราบผลทันที ( มีฐานเงินเดือนประจำ 10,000 – 12,000 บาท )


คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • ชอบพูด ชอบคุย น้ำเสียงไพเราะ รักงานบริการ และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ชอบงานท้าท้ายที่มีรายได้มั่นคง แบบไร้ขีดจำกัดตามผลงาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ด้าน Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันลาพักร้อน
 • คอมมิชชั่น++
 • Incentive++
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
 • จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ


เวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 ( หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 12 ( BTS อารีย์ )


หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สิน


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุม บริหารทีมทวงหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบและควบคุมการดำเนินงานในแต่ละวันของทีมทวงหนี้
 • ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทวงหนี้ และทักษะใหม่ๆให้ทีมงานเสมอ
 • วางแผนการทวงหนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
 • วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาของทีมได้


คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 32 - 40  ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการติดตามทวงถามการปล่อยเงินกู้


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันลาพักร้อน
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
 • จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี


เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 16 ( BTS อารีย์ )


หัวหน้าทีมขาย-ประกันภัยรถยนต์ (Telesales Supervisor)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลทีม Telesales - ประกันภัยรถยนต์ จำนวน 10-15 คนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
 • ควบคุมคุณภาพการขายของทีม ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • แนะนำและแก้ไขปัญหาในการทำงาน ให้กับทีม Telesales ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • รายงานผลงานการขายในแต่ละวันให้กับผู้บังคับบัญชา 


คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลทีมขายด้านประกันภัยรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถจูงใจพนักงานในทีมได้เป็นอย่างดี


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันลาพักร้อน
 • คอมมิชชั่น++
 • Incentive++
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
 • จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ


เวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ( หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 12 ( BTS อารีย์ )


กรุณาอัพโหลดได้เฉพาะ .doc ,.docx ,.pdf