ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

บริการด้านข้อมูลประกันภัย

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์กับลูกค้าและผู้บริโภคทั่วไปที่มีข้อสงสัย ได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลหรือเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำประกันภัยรถยนต์

การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

เมื่อลูกค้าได้ทำประกันภัยกับทาง ASN หรือชำระเบี้ยประกันภัยเข้ามา จะมีการโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริการที่ได้รับจากทาง ASN กับลูกค้า

บริการด้านเอกสาร

เมื่อกรมธรรม์ประกันรถยนต์หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยสูญหายหรือต้องใช้ในกรณีเร่งด่วนเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ช่วยเหลือและดำเนินการอย่างทันท่วงที รวมถึงการแจ้งแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในกรมธรรม์ มีการดำเนินการประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ปัญหาและข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อร้องเรียนเรามีทีมงานที่คอยประสานงานช่วยเหลือและดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขและผลักดันให้การแก้ไขปัญหาได้ลุล่วงถึงเป้าหมายได้ในที่สุด โดยผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจกับทุกฝ่าย

ฝ่ายเคลม

บริการด้านสินไหม

เมื่อรถของลูกค้าติดปัญหาในการจัดซ่อมหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดการด้านสินไหมรถยนต์ทาง ASN พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการแก้ปัญหาให้สำเร็จผลด้วยดี

บริการให้คำปรึกษาการเคลม

เมื่อใดที่ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจว่าการเคลมรถนั้นต้องทำอย่างไร เรามีทีมงานที่คอยให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อให้ลูกค้าได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด