หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุม บริหารทีมทวงหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบและควบคุมการดำเนินงานในแต่ละวันของทีมทวงหนี้
 • ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทวงหนี้ และทักษะใหม่ๆให้ทีมงานเสมอ
 • วางแผนการทวงหนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
 • วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาของทีมได้


คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 32 - 40  ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการติดตามทวงถามการปล่อยเงินกู้


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันลาพักร้อน
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
 • จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี


เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 16 ( BTS อารีย์ )

กรุณาอัพโหลดได้เฉพาะ .doc ,.docx ,.pdf