Web & App(mobile) Programmer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนาระบบ Mobile Application บนมือถือทั้ง IOS และ Android


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ Mobile Application 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ React, Javascript


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันลาพักร้อน
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
 • นวดผ่อนคลายในการทำงาน
 • จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี


เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 16 ( BTS อารีย์ )

กรุณาอัพโหลดได้เฉพาะ .doc ,.docx ,.pdf