Developer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Blockchain
 • Machine Learning
 • Mobile Developer


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ React, Javascript


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันลาพักร้อน
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน


เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 16 ( BTS อารีย์ )

กรุณาอัพโหลดได้เฉพาะ .doc ,.docx ,.pdf