เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้บริการลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Line
 • รับสายและตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าเกี่ยวกับบริษัทฯ
 • ตอบคำถามข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์
 • ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของลูกค้า 


คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อรถยนต์หรืองานเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ทักษะการใช้ Social Network


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันลาพักร้อน
 • คอมมิชชั่น++
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
 • จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี


เวลาทำงาน : จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ( หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร IBM ชั้น 12 ( BTS อารีย์ )

กรุณาอัพโหลดได้เฉพาะ .doc ,.docx ,.pdf