ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+
ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับจาก ประกันรถยนต์ ชั้น2พลัส
– ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
– ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
– ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
ความแตกต่างจากประกันชั้น 1 คือ
1. ทุนประกันคุ้มครองตัวรถต่ำกว่า ชั้น 1
2. รับผิดชอบเฉพาะกรณีรถชนรถเท่านั้น
สินทรัพย์ประกันภัยชั้นสองพลัส กรุงไทยพานิชประกันภัย กรุงไทยพานิชประกันภัย แอลเอ็มจีประกันภัย ชั้น2พลัส
สินทรัพย์ประกันภัย ชั้น2พลัส
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2พลัส
กับราคาเบาๆและถูกที่สุด
ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
กรุงไทยพานิชประกันภัย
ชั้น 2พลัส
ประกันภัยรถยนต์คุ้มค่า
ราคาคุ้มทุน
เอเชียประกันภัย ชั้น 2พลัส
ทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2พลัส
เพื่อรถที่คุณรัก
ด้วยความคุ้มครองที่คุ้มค่า
แอลเอ็มจีประกันภัย ชั้น2พลัส
ประกันภัยชั้น 2พลัส
พร้อมคุ้มภัยน้ำท่วมในราคา
Super Save ถูกสุดๆ
กมลประกันภัย ชั้น2พลัส คูเนียประกันภัย ชั้น2พลัส แอลเอ็มจีประกันภัย ชั้น2พลัส วิริยะประกันภัย ชั้น2พลัส
กมลประกันภัย ชั้น2พลัส
มั่นใจไปกับ
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2พลัส ที่ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
แม้เป็นฝ่ายผิด
KSKประกันภัย ชั้น2พลัส
คุ้มค่า ราคาประหยัด กับ
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2พลัส
ของคูเนียประกันภัย
แอลเอ็มจีประกันภัย ชั้น2พลัส
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2พลัส
แบบ Extra Super Save
คุ้มค่าคุ้มราคาที่คุณเลือกได้
วิริยะประกันภัย ชั้น2พลัส
เลือก ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2พลัส
ในคุณภาพประกันชั้น 1
ในราคาที่ถูกกว่า

และยังมี บริษัทประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ ต่างๆ อีกมากมายหลายบริษัทฯ ประกัน ให้ ลูกค้าได้เลือกพิจารณาตามความต้องการ

TOP