ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับจาก ประกันรถยนต์ ชั้น1
– ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
– ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย(จ่ายสูงสุดตามทุนประกันภัย)
– ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย( จ่ายสูงสุดตามทุนประกันภัย )
*หมายเหตุ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 รับเฉพาะรถใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น เงื่อนไข ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ของแต่ละบริษัท
และยังมี บริษัทประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ ต่างๆ อีกมากมายหลายบริษัทฯ ประกัน ให้ ลูกค้าได้เลือกพิจารณาตามความต้องการ

TOP