Mission (พันธกิจของเรา)

เอเอสเอ็น พร้อมขายไอพีโอ 60 ล.หุ้น ขยายงาน-เพิ่มยอด
เอเอสเอ็น พร้อมขายไอพีโอ 60 ล.หุ้น ขยายงาน-เพิ่มยอด


      ทันหุ้น - "เอเอสเอ็น โบรเกอร์" เตรียมยื่นไฟลิ่ง 15 ธันวาคม 2558 เตรียมขายไอพีโอ 60 ล้านหุ้น พาร์ 0.25 บาท "ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา" ที่ปรึกษาทางการเงินเผยระดมทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ รองรับการเติบโตในอนาคต

     นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการ ทริปเปิ้บ เอ พลัส แอดไวเซอร์รี่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.077 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

     ปัจจุบัน บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ นายหน้า ประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์และประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียนจำนวน 65 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด มีจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

     วัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงรองรับแผนการขยายกิจการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลระบบไอทีที่สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ละเอียดมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอการปิดการขายได้มากขึ้นด้วย

     นายธวัชชัย ชีวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2558 เบี้ยประกันรับรวมของบริษัทเติบโตใกล้เคียงเป้าหมาน แม้ที่ผ่านมาจะเผชิญการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังจะยังไม่สดใส แต่บริษัทได้เตรียมความพร้อม โดยส่วนหนึ่งคือการจับมือ 5 พันธมิตรเพื่อจัดหาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการใหม่ๆ ที่เป็นสินค้าเฉพาะที่เหมาะต่อกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของ เอเอสเอ็น และพันธมิตรซึ่งทำให้บริษัท บรรลุเป้าหมายความสำเร็จไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว

      ผลประกอบการรอบ 9 เดือนแรกของปี 2558 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 118 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม 110 ล้านบาท และ 49 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.73 เท่า
"เอเอสเอ็นโบรกเกอร์" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ60ล้านหุ้น

"เอเอสเอ็นโบรกเกอร์" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ60ล้านหุ้น
ASN เริ่มยื่นไฟลิ่งเข้า mai ไอพีโอ 60 ล้านหุ้น

ASN เริ่มยื่นไฟลิ่งเข้า mai ไอพีโอ 60 ล้านหุ้น
เอเอสเอ็น พร้อมขายไอพีโอ 60 ล.หุ้น ขยายงาน-เพิ่มยอด

เอเอสเอ็น พร้อมขายไอพีโอ 60 ล.หุ้น ขยายงาน-เพิ่มยอด


"เอเอสเอ็นโบรกเกอร์" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ60ล้านหุ้น
ASN เริ่มยื่นไฟลิ่งเข้า mai ไอพีโอ 60 ล้านหุ้นASN เริ่มยื่นไฟลิ่งเข้า mai ไอพีโอ 60 ล้านหุ้น
เอเอสเอ็น พร้อมขายไอพีโอ 60 ล.หุ้น ขยายงาน-เพิ่มยอดเอเอสเอ็น พร้อมขายไอพีโอ 60 ล.หุ้น ขยายงาน-เพิ่มยอด
ASN Broker และเหล่าพนักงาน เข้าร่วมงาน ASN Broker และเหล่าพนักงาน เข้าร่วมงาน "เพื่อพี่น้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมปีที่ 12
เอเอสเอ็น เล็งเข้าตลาดเอ็มเอไอปีหน้ายกระดับเป็นโบรกเกอร์กลางใน3ปี เบี้ยแตะ3พันล้านเอเอสเอ็น เล็งเข้าตลาดเอ็มเอไอปีหน้ายกระดับเป็นโบรกเกอร์กลางใน3ปี เบี้ยแตะ3พันล้าน
เอเอสเอ็นโบรกเกอร์ออกสินค้าใหม่เอเอสเอ็นโบรกเกอร์ออกสินค้าใหม่
ASN Broker เปิดเกมรุกตลาดนายหน้าประกันภัยฯ ชูกลยุทธ์ QC Tele MarketingASN Broker เปิดเกมรุกตลาดนายหน้าประกันภัยฯ ชูกลยุทธ์ QC Tele Marketing

TOP