Mission (พันธกิจของเรา)

ASN เริ่มยื่นไฟลิ่งเข้า mai ไอพีโอ 60 ล้านหุ้น
ASN เริ่มยื่นไฟลิ่งเข้า mai ไอพีโอ 60 ล้านหุ้น


      เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ ยื่นไฟลิ่ง เตีรยมขาย IPO 60 ล้านหุ้น พาร์ 0.25 บาท เข้าเทรดใน mai ระดมทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายบริการ รองรับการเติบโตในอนาคต ส่วนช่วง 9 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท
นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการ ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์รี่ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อ วันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา
ทั้งนี้เพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.077 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
      เอเอสเอ็นฯ ทำธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์ และประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด มีจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงรองรับแผนการขยายกิจการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลระบบไอทีที่สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ละเอียดมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสปิดการขายได้มากขึ้นด้วย
     "ธุรกิจโบรกเกอร์เป็นธุรกิจที่มีช่องทางการเติบโตอีกมาก เอเอสเอ็น จึงเตรียมตัวระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และขยายจำนวนพนักงานขาย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น เพื่อบริษัท เอเอสเอ็น จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทโบรกเกอร์ชั้นนำที่มีการบริหารงานที่มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค" นางสาวปิ่นมณี กล่าว
นายธวัชชัย ชีวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการนายหน้าประกันวินาศภัย ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพื่อต้องการระดมทุนในการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคต
      ด้านผลประกอบการในปี 2557 บริษัทมีเบี้ยรับรวม 887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.17% จากปี56 โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 153 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 21 ล้านบาท
      ขณะที่ผลประกอบการรอบ 9 เดือนแรกของปี 2558 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 118 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม 110 ล้านบาท และ 49 ล้านบาท มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.78 เท่า
"เอเอสเอ็นโบรกเกอร์" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ60ล้านหุ้น

"เอเอสเอ็นโบรกเกอร์" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ60ล้านหุ้น
ASN เริ่มยื่นไฟลิ่งเข้า mai ไอพีโอ 60 ล้านหุ้น

ASN เริ่มยื่นไฟลิ่งเข้า mai ไอพีโอ 60 ล้านหุ้น
เอเอสเอ็น พร้อมขายไอพีโอ 60 ล.หุ้น ขยายงาน-เพิ่มยอด

เอเอสเอ็น พร้อมขายไอพีโอ 60 ล.หุ้น ขยายงาน-เพิ่มยอด


"เอเอสเอ็นโบรกเกอร์" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ60ล้านหุ้น
ASN เริ่มยื่นไฟลิ่งเข้า mai ไอพีโอ 60 ล้านหุ้นASN เริ่มยื่นไฟลิ่งเข้า mai ไอพีโอ 60 ล้านหุ้น
เอเอสเอ็น พร้อมขายไอพีโอ 60 ล.หุ้น ขยายงาน-เพิ่มยอดเอเอสเอ็น พร้อมขายไอพีโอ 60 ล.หุ้น ขยายงาน-เพิ่มยอด
ASN Broker และเหล่าพนักงาน เข้าร่วมงาน ASN Broker และเหล่าพนักงาน เข้าร่วมงาน "เพื่อพี่น้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมปีที่ 12
เอเอสเอ็น เล็งเข้าตลาดเอ็มเอไอปีหน้ายกระดับเป็นโบรกเกอร์กลางใน3ปี เบี้ยแตะ3พันล้านเอเอสเอ็น เล็งเข้าตลาดเอ็มเอไอปีหน้ายกระดับเป็นโบรกเกอร์กลางใน3ปี เบี้ยแตะ3พันล้าน
เอเอสเอ็นโบรกเกอร์ออกสินค้าใหม่เอเอสเอ็นโบรกเกอร์ออกสินค้าใหม่
ASN Broker เปิดเกมรุกตลาดนายหน้าประกันภัยฯ ชูกลยุทธ์ QC Tele MarketingASN Broker เปิดเกมรุกตลาดนายหน้าประกันภัยฯ ชูกลยุทธ์ QC Tele Marketing

TOP